Disclaimer

DISCLAIMER WEBSITE EN NIEUWSBRIEF

e-Prox besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar websites en nieuwsbrieven. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen.

e-Prox is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door e-Prox of door U aan e-Prox middels een website of nieuwsbrief van e-Prox of anderszins langs elektronische weg. Tevens aanvaardt e-Prox geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens e-Prox via haar website of via haar nieuwsbrieven. e-Prox aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. e-Prox garandeert niet dat aan haar toegezonden upload- en e-mailberichten worden ontvangen of verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen, uploaden of verwerken daarvan.

 

INTELLECTUELE EIGENDOMSVERKLARING

De informatie, tekst, afbeeldingen, foto’s en illustraties op deze website en de vormgeving van deze website (‘de Gegevens’), waarin substantieel is geïnvesteerd, zijn beschermd onder de Auteurswet, de Databankenwet en andere toepasselijke wetgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan worden verveelvoudigd (waaronder ‘framing’ mede wordt begrepen), aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van e-Prox. Het opvragen en bekijken van de Gegevens en het maken van prints voor eigen individueel gebruik is toegestaan binnen de in de toepasselijke wetgeving aangegeven grenzen.

Voor het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) deze Website is de voorafgaande schriftelijke toestemming van e-Prox nodig.

De woord- en beeldmerken op deze website zijn van e-Prox en haar licentiegevers. Het is niet toegestaan een of meer van deze merken en logo’s op de eigen site te zetten of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van e-Prox of de desbetreffende licentiegever.