Wie zijn we

BlijvendinBalans is een programma van e-Prox b.v.. Dit is een jonge onderneming die gelooft in de waarde van preventie voor een toekomstbestendige gezondheidszorg. e-Health toepassingen kunnen daar op diverse gebieden een belangrijke rol in vervullen. e-Prox richt zich  richt op het actief inzetten van e-coaching en serious gaming in de gezondheidszorg. Vooral gericht op online preventie en gedragsverandering in relatie tot veel voorkomende ziekten.

Het programma BlijvendinBalans is ontwikkeld in samenwerking met  de Stichting LIMIS. LIMIS is een innovatie- en trainingsinstituut in de gezondheidszorg. Het doel is een belangrijke bijdrage leveren aan kwaliteit en kostenbeheersing in de gezondheidszorg. LIMIS heeft een uitgebreid netwerk van partners op verschillende kennisgebieden Dit is een belangrijke bron van kennis, die ingezet wordt voor innovaties.

BlijvendinBalans is mede gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Daarmee wordt geïnvesteerd in uw toekomst.